VII Национална студентска научна конференция
по физика и инженерни технологии

30 ноември – 1 декември 2018 година
град Пловдив

Националната студентска научна конференция е ежегодно събитие, организирано от Физико-технологичния факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната, Българската академия на науките и други научни институции, които работят или се обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. В неформална среда младите бъдещи специалисти имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област.

В програмата на конференцията се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент и докторант.

В рамките на научната конференция ще се проведе конкурс за „Най-добро научно постижение“ за 2018 година.

Предвиждат се презентации и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Такса правоучастие не се заплаща!

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 11.11.2018г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 23.12.2018г.

Откриване

30.11.2018г. (петък) от 11 часа в 6ауд. на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски"

дни

часа

минути

секунди