Ученически научни проекти «Еврика»

В конкурса за научен проект «Еврика» младите ни приятели, които правят първите си стъпки в науката, учениците, ще имат възможност да изготвят презентации или макети на научни установки от областта на физиката и да ги представят по атрактивен и забавен начин. Иновативните идеи или научнoизследователски проекти могат да бъдат разработени самостоятелно или в екип с техни съученици. Всеки от участниците в конкурса ще разполага с 10 минути, за да представи своята разработка пред гостите на научната сесия.

Изисквания

 • Конкурсът е предназначен за ученици от 5 до 12 клас.
 • За участие в конкурса се допускат само разработки, свързани тематично с физиката и инженерните науки.
 • Всеки участник има право да се включи в една от следните категории:
  • Физични явления, открития или важни за науката събития (чрез представяне на PowerPoint презентация на избраната от участниците тема);
  • Пособия и уреди (чрез представяне на макет на опитна установка, PowerPoint презентация на иновативна идея или заснет от участниците видеоклип на експеримент);
  • Компютърно базирани технологии (компютърни програми, симулации и други софтуерни продукти за обучение или за научни цели).
 • Допуска се в един проект комбинация от няколко категории.
 • Разработките може да бъдат представени индивидуално или колективно (в отбор с до 5 участника), като всеки ученик има право да се включи само в един от представените на конференцията проекти.
 • Авторите на най-оригиналните и иновативни проекти ще получат награда от специално жури от преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски".

Регистрация

Попълнете и изпратете заявката за участие на fiz.facultet.pu@abv.bg

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 13.10.2019.
Краен срок за плащане на такса участие - 15.10.2019.
Представяне на научни доклади за публикуване - 30.11.2019г.

Откриване

31 Октомври (чвтвъртък) 2019 г., от 10:30 часа в зала Пълдин на Парк-хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул „България” 97

дни

часа

минути

секунди