Организационен комитет

гл. ас. д-р Анелия Дакова

гл. ас. д-р Иван Бодуров

ас. д-р Мариета Атанасова

ас. д-р Мариана Шопова

д-р Стефан Николов

ас. Делко Златански

Техническа комисия

Александър Григоров
Докторант във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Зара Андреева
Магистър по Фотоника и модерни оптични технологии, Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

София Миленкова
Магистър по Физика на кондензираната материя, Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Андрей Караджов
Студент във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Боряна Ненова
Студентка във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Виктория Шишкова
Студентка във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“