VIII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии с международно участие

31 Октомври - 1 Ноември 2019 г., Парк-хотел “Санкт Петербург”,
град Пловдив

Националната студентска научна конференция е ежегодно събитие, организирано от Физико-технологичния факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с Фондация „Еврика“. Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната и Българската академия на науките, в които работят или се обучават млади хора в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. За първа година конференцията се провежда с международно участие.

В неформална среда бъдещите специалисти имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област.

В програмата на конференцията се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент и докторант.

В рамките на научната конференция ще се проведе конкурс за „Най-добро научно постижение“ за 2019 година.

Предвиждат се презентации и изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните професионални реализации на младите инженери и физици.

Покана
Такса участие
Ранна такса участие Такса участие, заплатена на място Включва
Редовен участник 30лв 50лв
✔ Материали за конференцията

✔ Кафе-паузи и Welcome cocktail

✔ Книжка с абстракти

✔ Публикуване в Journal of Physics and Technology
Придружител 15лв 30лв
✔ Материали за конференцията

✔ Кафе-паузи и Welcome cocktail

Данни за банковия превод:

Наредител: ДЗЗД ЕКОТЕХНОЛОГИИ‘21

Адрес: гр. Пловдив, ул. Цар Асен 24

IBAN: BG76UNCR70001520840556

Банка: UNICREDIT BULBANK

Адрес: Гр. Пловдив, ул. Иван Вазов 2

Банков код: UNCRBGSF

*Моля, при заплащане на таксата участие включете текста: „Registration fee – NSCP’2019, имената на участника“

В рамките на конференцията е предвидена специална секция посветена на проекта TESI:

Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities

Project Number: 592177-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN


TESI is a Project for creation of adaptive, affordable and easy-to-use software system, that will help people with verbal communication problems, to work, live and include in the society. ICT devices can help compensate for verbal and interaction problems and facilitate exchanges between people with ASD, experts and others. They also enable new ways of communication, socializing, learning and employment options. In this light we upscale good practices in:
- using the technology of “augmented reality” on mobile devices within the process of acquisition of natural science knowledge for disadvantaged students;
- developing a tool, Open Book, to assist people with ASD to adapt written documents into a format that is easier for them to read and understand. TESI System is a software tool that enables users to express themselves using visual and audio cues, on the base of available technology and without knowledge in programming. PARTNERS:

• PU Paisii Hilendarski
• UNED
• University of Craiova (UCV)
• UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (UJK)
• Josip Matos Primary school (Osnovna škola Josipa Matoša)
• ASSOCIATION FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT OF DISABLED PEOPLE (ASEDDEDIPE)
• Special School for Students with Hearing Impairments "Stoyan Belinov" – Plovdiv (CHD)
For more information: tesi.dipseil.net:

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 13.10.2019.
Краен срок за плащане на такса участие - 15.10.2019.
Представяне на научни доклади за публикуване - 30.11.2019г.

Откриване

31 Октомври (чвтвъртък) 2019 г., от 10:30 часа в зала Пълдин на Парк-хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул „България” 97

дни

часа

минути

секунди