Доклади

Представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент или докторант в областта на физиката и инженерните специалности във Висшите училища в страната, Българската академия на науките или други научни институции.

В рамките на конференцията ще се проведе конкурс за „Най-добро научно постижение“ за 2019г. Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации и постери ще бъдат наградени от специално жури от преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски".

Книга с абстракти

Свалете книга с абстракти тук!

Публикуване

  • При желание от страна на участниците непубликуваните до този момент статии ще бъдат рецензирани и издадени в списание Journal of Physics and Technology към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
  • Изискванията за оформянето на докладите (template), са представени на сайтa на списание Journal of Physics and Technology: https://jpt.uni-plovdiv.bg/
  • Пълният текст на публикациите е до 6 страници на английски език, включително фигури и литература. Той трябва да бъде изпратен за рецензиране до 30 ноември 2019г. на e-mail адрес: j.phys.tech@gmail.com

Изисквания за участие

В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне.

При регистрация е необходимо докладите да бъдат ориентирани от авторите към някоя от следните секции:

  • Оптика, фотоника и лазерна физика
  • Атомна и ядрена физика
  • Физика на кондензираната материя и нанотехнологии
  • Електроника, комуникации и инженерни технологии
  • Теоретична и математическа физика
  • Астронoмия и физика на земята
  • Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

Представянето на устните доклади е с продължителност не повече от 15 минути.

Максимален размер на постерите – 90 см \ 120 см (формат A0).

Регистрация

Попълнете и изпратете заявката за участие на pu.ftf.conf@abv.bg

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 13.10.2019.
Краен срок за плащане на такса участие - 15.10.2019.
Представяне на научни доклади за публикуване - 30.11.2019г.

Откриване

31 Октомври (чвтвъртък) 2019 г., от 10:30 часа в зала Пълдин на Парк-хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул „България” 97

дни

часа

минути

секунди