Организационен комитет

Проф. д-р Невена Милева – Почетен председател на организационния комитет
Зам.-ректор на ПУ и Декан на ФТФ

гл.а с д-р Анелия Дакова
Главен асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

гл. ас. д-р Иван Бодуров
Главен асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски

ас. Делко Златански
Асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

ас. Мариета Атанасова
Асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

физик Стефан Николов
Докторант във Физико-технологичен факултет към ПУ "Паисий Хилендарски"

Техническа комисия

София Миленкова
Бакалавър Инженер-физик

Зара Андреева
Бакалавър Инженер-физик

Мирослав Радичев
Студент 4-ти курс Телематика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Андрей Цветков
Студент 4-ти курс Инженерна физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Андрей Караджов
Студент 3-ти курс Инженерна физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Боряна Ненова
Студентка 4-ти курс Телекомуникационни и информационни системи физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Климент Картевски
Студент 4-ти курс Телекомуникационни и информационни системи във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Виктория Шишкова
Студентка 1-Ви курс Медицинска физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 11.11.2018г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 23.12.2018г.

Откриване

30.11.2018г. (петък) от 11 часа в 6ауд. на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски"

дни

часа

минути

секунди