Организационен комитет

Доц. д-р Драгомир Господинов
Зам.декан на Физико-технологичен факултет към ПУ "Паисий Хилендарски"

гл.а с д-р Анелия Дакова
Главен асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

гл. ас. д-р Иван Бодуров
Главен асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски

ас. Мариана Шопова
Асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

физик Стефан Николов
Докторант във Физико-технологичен факултет към ПУ "Паисий Хилендарски"

ас. Делко Златански
Асистент във Физико-технологичен факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

хон. пр. Красимир Витларов
Докторант във Физико-технологичен факултет към ПУ "Паисий Хилендарски"

Техническа комисия

София Миленкова
Студентка 4-ти курс Инженерна физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Мирослав Радичев
Студен 3-ти курс Телематика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Ива Башева
Студентка 4-ти курс Телекомуникации с мениджмънт във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Виктория Парталска
Студентка 4-ти курс Телекомуникации с мениджмънт във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Андрей Караджов
Студент 2-ри курс Инженерна физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Боряна Ненова
Студентка 3-ти курс Телекомуникационни и информационни системи физика във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Мария Балева
Студентка 3-ти курс Телекомуникационни и информационни системи във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Климент Картевски
Студент 3-ти курс Телекомуникационни и информационни системи във Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) - 15.10.2017г.
Представяне на ученическите рисунки и колажи за участие в конференцията 03.11.2017г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 10.12.2017г.

Откриване

дни

часа

минути

секунди