Научно изложение

През първия ден от програмата на конференцията ще се състоят демонстрации на продукти и 20 минутни презентации на представители на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии.

Предвид нарастващата нужда на пазара на труда от специалисти в областта на природните и технически науки, конференцията би могла да привлече вниманието на обществеността към тези професионални сфери.

Комуникацията между бизнеса и висшето образование в рамките на научната сесия ще запознае младите участници в конференцията с възможностите за кариерно развитие като специалисти в България и ще осигури форум за обсъждане на проблеми в съответната научна област, както и ще създаде нова визия за бъдещи общи проекти, инициативи и стажове.

Регистрация

Попълнете и изпратете заявката за участие на pu.ftf.conf@abv.bg

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 11.11.2018г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 23.12.2018г.

Откриване

30.11.2018г. (петък) от 11 часа в 6ауд. на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски"

дни

часа

минути

секунди