Жури

Студентски и докторантски доклади и постери

Проф. д-р Теменужка Йовчева
катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Екатерина Писанова
катедра “ Образователни технологии” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Ася Виранева
Катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Румен Попов
катедра “ЕКИТ” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

гл. ас. д-р Диана Дакова
катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Ученически научни проекти „Еврика“

Доц. д-р Желязка Райкова
катедра “ Образователни технологии” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Тодорка Димитрова
катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Надежда Кафадарова
катедра “ЕКИТ” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

гл. ас. д-р Стоил Иванов
катедра “ Образователни технологии” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Даринка Манова
катедра “ЕКИТ” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Ученически конкурс за рисунка „Науката в света около нас“

Доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
катедра “ЕКИТ” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Гинка Екснер
катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. ас. д-р Елисавета Марекова
катедра “ Образователни технологии” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Христина Петрова
катедра “ Образователни технологии” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Мария Марудова-Живанович
катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) - 15.10.2017г.
Представяне на ученическите рисунки и колажи за участие в конференцията 03.11.2017г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 10.12.2017г.

Откриване

дни

часа

минути

секунди