Жури

Проф. д-р Теменужка Йовчева
зам.-декан на Физико-технологичния факултет към ПУ "Паисий Хилендарски", ръководител катедра Физика

Доц. д-р Силвия Стоянова
зам.-декан на Физико-технологичния факултет към ПУ "Паисий Хилендарски", ръководител катедра ЕКИТ

гл. ас. д-р инж. Велко Рупецов
катедра „Машиностроене и транспорт“ към Физико-технологичен на ПУ „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Мария Марудова
катедра “Физика” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Надежда Кафадарова
катедра “ЕКИТ” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Екатерина Писанова
катедра “Образователни технологии” на Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 11.11.2018г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 23.12.2018г.

Откриване

30.11.2018г. (петък) от 11 часа в 6ауд. на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски"

дни

часа

минути

секунди