Доклади

Представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент или докторант в областта на физиката и инженерните специалности във Висшите училища в страната, Българската академия на науките или други научни институции.

В рамките на конференцията ще се проведе конкурс за „Най-добро научно постижение“ за 2018г. В него участниците могат да представят вече публикувани или непубликувани научни разработки. Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации и постери ще бъдат наградени от специално жури от преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски".

Книга с абстракти

(предстои да бъде изготвена)

Публикуване

  • При желание от страна на участниците непубликуваните до този момент статии ще бъдат рецензирани и издадени в списание Journal of Physics and Technology към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
  • Изискванията за оформянето на докладите (template), са представени на сайтa на списание Journal of Physics and Technology: http://jpt.uni-plovdiv.bg/
  • Пълният текст на публикациите е до 6 страници на английски език, включително фигури и литература. Той трябва да бъде изпратен за рецензиране до 23 декември 2018г. на e-mail адрес: jpt@uni-plovdiv.bg

Изисквания за участие

В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне.

При регистрация е необходимо докладите да бъдат ориентирани от авторите към някоя от следните секции:

  • Оптика, фотоника и лазерна физика
  • Атомна и ядрена физика
  • Физика на кондензираната материя и нанотехнологии
  • Електроника, комуникации и инженерни технологии
  • Теоретична и математическа физика
  • Астрономия и физика на земята
  • Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

Представянето на устните доклади е с продължителност не повече от 15 минути.

Максимален размер на постерите – 90 см \ 120 см (формат A0).

Регистрация

Попълнете и изпратете заявката за участие на pu.ftf.conf@abv.bg

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията - 11.11.2018г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 23.12.2018г.

Откриване

30.11.2018г. (петък) от 11 часа в 6ауд. на Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски"

дни

часа

минути

секунди