Доклади

Представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент или докторант в областта на физиката и инженерните специалности във Висшите училища в страната, Българската академия на науките или други научни институции.

Книга с абстракти

Книга с абстракти (PDF)

Публикуване

  • Статиите ще бъдат рецензирани и публикувани в списание Journal of Physics and Technology към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
  • Изискванията за оформянето на докладите (template), са представени на сайтa на списание Journal of Physics and Technology: jpt.uni-plovdiv.bg
  • Пълният текст на публикациите е до 6 страници, на английски език, включително фигури и литература. Той трябва да бъде изпратен за рецензиране до 30 ноември 2017г. на e-mail адрес: jpt@uni-plovdiv.bg

Изисквания за участие

В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне.

При регистрация е необходимо докладите да бъдат ориентирани от авторите към някоя от следните секции:

  • Оптика, фотоника и лазерна физика
  • Атомна и ядрена физика
  • Физика на кондензираната материя и нанотехнологии
  • Електроника, комуникации и инженерни технологии
  • Теоретична и математическа физика
  • Астрономия и физика на земята
  • Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

Представянето на устните доклади е с продължителност не повече от 15 минути.

Максимален размер на постерите – 90 см \ 120 см (формат A0).

Най-актуалните теми и най-атрактивните презентации и постери ще бъдат наградени от специално жури от преподаватели на ПУ "Паисий Хилендарски".

Регистрация

Попълнете и изпратете заявката за участие на fiz.facultet.pu@abv.bg

Важни срокове

Подаване на заявление за участие (регистрация) - 15.10.2017г.
Представяне на ученическите рисунки и колажи за участие в конференцията 03.11.2017г.
Представяне на пълните научни доклади за публикуване - 10.12.2017г.

Откриване

дни

часа

минути

секунди